اعضای کلینیک واریس

اعضای کلینیک واریس

درباره دکتر زهرا علی نژاد خرم

متخصص جراحی عمومی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
عمل جراحی بیماری‌های قلب، ترمیم عروق قلب، ترمیم و تعویض دریچه‌های قلب
تشخیص و درمان سرپایی بیماری‌های قلب و عروق
مشاوره بازتوانی بعد از عمل قلب باز
کنترل فشار خون،اختلالات چربی و کلسترول
تشخیص و درمان بیماری‌های جراحی عمومی ویژه بانوان
انجام جراحی‌های کوچک در مطب
رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان بوعلی تهران
مسئول بخش نخبگان در دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی
فعالیت به عنوان جراح عمومی بیمارستان بهارلو تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سابقه فعالیت به عنوان استادیار تمام وقت در زنجان
ریاست بخش جراحی قلب و عروق بیمارستان آیت اله زنجان
سابقه فعالیت به عنوان جراح قلب و عروق مرکز قلب تهران و تاجیکستان
سابقه چهار سال آموزش و عمل جراحی قلب و عروق در بیمارستان شهید رجایی تهران
سابقه انجام اعمال قلب و عروق در بیمارستان رسول اکرم تهران

دکتر زهرا علی نژاد خرم
درباره دکتر میترا علی نژاد خرم

متخصص بیماری‌های داخلی
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد و مجرای صفراوی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران
مدیر گروه داخل دانشگاه آزاد اسلامی تهران از سال ۱۳۸۴ تا امروز
عضو دبیرخانه شورای پزشکی و درمان دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس بخش داخلی بیمارستان بوعلی از سال ۱۳۸۴ تا امروز
کارشناس کمیسیون پزشکی قانونی تهران از سال ۱۳۹۰ تا امروز

دکتر میترا علی نژاد خرم